Odszedł do wieczności

Z głębokim smutkiem i żalem
Koło Przemyskie TPBA informuje, że dnia 25.11.2019 r.
odszedł do wieczności nasz kolega, przyjaciel,
wieloletni członek władz naczelnych
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
Prezes Koła Przemyskiego TPBA - Henryk Hass (74 l ).
Człowiek niezwykłej dobroci, wielkiego serca i skromności.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
                 Będzie nam Ciebie brakowało Przyjacielu.