Życzenia świąteczne i noworoczne

„Gdy jednak nastała pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.” (Ga 4, 4-6)

 

W czasie trwających ograniczeń wywołanych pandemią Covid-19,
oraz w wielu przypadkach naszym nieposłuszeństwem wobec Stwórcy,
Bóg Ojciec w swej dobroci posyła swojego Syna na ziemię,
abyśmy mogli stać się przez Niego przybranymi dziećmi samego Boga.

Niech radość z narodzin Bożej Dzieciny zagości we wszystkich sercach,
napełniając je wiarą, nadzieją, miłością i Bożym pokojem.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz obfitości wszelkich łask na nadchodzący Rok Pański 2021.

Niech w naszych sercach nieustannie trwa: „Zgromadzenie na świętej wieczerzy”.

 

Z darem modlitwy i pamięcią przy „wigilijnym opłatku”
Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
wraz z mieszkańcami Schroniska.


Przemyśl, Boże Narodzenie A. D. 2020.