17 czerwca wspominamy św. Brata Alberta

W liturgii Kościoła Katolickiego to dzień wspomnienia, natomiast w Przemyskim Schronisku obchodzony jest jako uroczystość ku czci naszego świętego Patrona. Również i w tym roku, pomimo trwających jeszcze ograniczeń związanych z Covid-19. Tego dnia, JE ks. bp. Krzysztof Chudzio w naszej Kaplicy, w asyście ks. prał. St. Czenczka oraz ks. Tadeusza Baja (proboszcza parafii, też noszącej imię naszego Patrona), sprawował uroczystą Eucharystię.

W homilii Ksiądz Biskup przypomniał postać św. Brata Alberta i nawiązał do idei i dzieł, które były bardzo bliskie naszemu Patronowi. To Święty, którego możemy odnieść, również do obecnych czasów. Wielu ludzi potrzebuje wsparcia nie tylko materialnego, ale w głównej mierze duchowego, wiele osób jest zagubionych. Prośba do nas wszystkich, módlmy się wzajemnie jedni za drugich. Niech to przesłanie wypływa w związku z naszym świętem patronalnym.