Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

W dniu 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się przekazanie środków ochrony osobistej na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu. Wsparcie było możliwe dzięki realizacji projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

W dobie szalejącej pandemii każda forma pomocy jest dla nas nieocenionym darem, za który pragniemy bardzo serdecznie podziękować.   

 

Zarząd Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Przemyślu wraz z mieszkańcami