Paczki świąteczne dla mieszkańców schroniska

W dniu 20 grudnia 2020 r. parafianie z parafii Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu na czele z Ojcem Przeorem Krzysztofem Górskim oraz z Siostrami Michalitkami przekazali na ręce mieszkańców schroniska paczki świąteczne.
Akcja była poprzedzona pisaniem listów do św. Mikołaja przez mieszkańców schroniska, które następnie zostały umieszczone na choince w kościele O. Karmelitów. Każdy mógł odebrać list i przygotować paczkę.  Zdaniem Ojca Przeora chętnych
parafian było więcej niż listów!

Łącznie rozdano 54 paczki, za co szczególnie dziękują mieszkańcy placówki oraz Zarząd Koła Przemyskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.