Podziękowanie za dary

Dary w postaci artykułów spożywczych oraz płodów rolnych przekazane przez Szkołę Podstawową im. św. Brata Alberta w Studzianie i Żurawiczkach koło Przeworska.

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Przemyślu składa serdeczne podziękowania dla szkół oraz Panu Sołtysowi wsi Studzian za zebranie płodów rolnych.