Uroczystość Objawienia Pańskiego

W naszym przemyskim schronisku Uroczystość Epifanii wiązała się z obrzędem wizyty duszpasterskiej – kolędą. Rozpoczęliśmy Eucharystią w schroniskowej kaplicy, którą sprawował ks. prał. St. Czenczek, Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego. Trwająca pandemia …