KONTAKT

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Przemyskie

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 12
37-700 Przemyśl

KRS: 0000789721
NIP:
795 18 01 200
REGON:
38362673100000

KONTO: 46 1020 4274 0000 1002 0021 0104

 

Tekst alternatywny www.tpba-przemysl.pl

Tekst alternatywny 16 677 07 60 lub 16 677 07 61

Tekst alternatywny schronisko_przemysl@wp.pl