Podziękowanie za dary

Dary w postaci artykułów spożywczych oraz płodów rolnych przekazane przez Szkołę Podstawową im. św. Brata Alberta w Studzianie i Żurawiczkach koło Przeworska. Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta …

Przygotowania do zimy

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzące schronisko dla bezdomnych mężczyzn, podobnie jak w kilku ostatnich latach, zebrało około 5 ton ziemniaków na potrzeby własne. Ziemniaki wykopano i …

Zmartwychwstanie Pańskie 2021

Kolejne Święta Wielkiej Nocy przeżywaliśmy w ograniczeniach związanych z pandemią Covid-19. Czas zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, czas zwycięstwa dobra nad złem. W tym roku w naszej Kaplicy Schroniskowej nie …

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał

„Panie Jezu Zmartwychwstały, wszystko co czynisz jest dobre i usprawiedliwione samo w sobie; jeżeli mi dasz odrobinę łaski Twojej, bądź pochwalony, jeżeli nie dasz, bądź również błogosławiony.” (św. Brat Albert) …

Uroczystość Objawienia Pańskiego

W naszym przemyskim schronisku Uroczystość Epifanii wiązała się z obrzędem wizyty duszpasterskiej – kolędą. Rozpoczęliśmy Eucharystią w schroniskowej kaplicy, którą sprawował ks. prał. St. Czenczek, Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego. Trwająca pandemia …

Wigilia 2020 w przemyskim schronisku

Przebieg tegorocznej Wieczerzy Wigilijnej w przemyskim schronisku odbiegał trochę od swojej dotychczasowej formy. W pewnej mierze podyktowane to było obecną sytuacją pandemiczą. Ten uroczysty wieczór rozpoczęliśmy spotkaniem w kaplicy schroniskowej, …

Wigilia w kuchni Bł. Angeli i św. Brata Alberta

Z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbyła się tradycyjna Wieczerza Wigilijna w kuchni prowadzonej przez siostrę Gabrielę ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu przy ul. Poniatowskiego. Jednakże, przy zachowaniu ostrożności …