17 czerwca wspominamy św. Brata Alberta

W liturgii Kościoła Katolickiego to dzień wspomnienia, natomiast w Przemyskim Schronisku obchodzony jest jako uroczystość ku czci naszego świętego Patrona. Również i w tym roku, pomimo trwających jeszcze ograniczeń związanych …

Zmartwychwstanie Pańskie 2021

Kolejne Święta Wielkiej Nocy przeżywaliśmy w ograniczeniach związanych z pandemią Covid-19. Czas zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, czas zwycięstwa dobra nad złem. W tym roku w naszej Kaplicy Schroniskowej nie …

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał

„Panie Jezu Zmartwychwstały, wszystko co czynisz jest dobre i usprawiedliwione samo w sobie; jeżeli mi dasz odrobinę łaski Twojej, bądź pochwalony, jeżeli nie dasz, bądź również błogosławiony.” (św. Brat Albert) …

Uroczystość Objawienia Pańskiego

W naszym przemyskim schronisku Uroczystość Epifanii wiązała się z obrzędem wizyty duszpasterskiej – kolędą. Rozpoczęliśmy Eucharystią w schroniskowej kaplicy, którą sprawował ks. prał. St. Czenczek, Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego. Trwająca pandemia …

Wigilia 2020 w przemyskim schronisku

Przebieg tegorocznej Wieczerzy Wigilijnej w przemyskim schronisku odbiegał trochę od swojej dotychczasowej formy. W pewnej mierze podyktowane to było obecną sytuacją pandemiczą. Ten uroczysty wieczór rozpoczęliśmy spotkaniem w kaplicy schroniskowej, …

Wigilia w kuchni Bł. Angeli i św. Brata Alberta

Z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbyła się tradycyjna Wieczerza Wigilijna w kuchni prowadzonej przez siostrę Gabrielę ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu przy ul. Poniatowskiego. Jednakże, przy zachowaniu ostrożności …

Życzenia świąteczne i noworoczne

„Gdy jednak nastała pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.” (Ga 4, 4-6)   …