Podziękowanie za dary

Dary w postaci artykułów spożywczych oraz płodów rolnych przekazane przez Szkołę Podstawową im. św. Brata Alberta w Studzianie i Żurawiczkach koło Przeworska. Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta …

Przygotowania do zimy

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzące schronisko dla bezdomnych mężczyzn, podobnie jak w kilku ostatnich latach, zebrało około 5 ton ziemniaków na potrzeby własne. Ziemniaki wykopano i …