Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym-edycja 2022

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą  „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022.

Moduł II – Wsparcie osób bezdomnych.

Cel:  Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Działania: 2) udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Całkowita wartość projektu 56 tyś. zł. 

Dofinansowanie MPRiPS 50 tyś zł.