Wolontariusze ze stowarzyszenia „Polska 2050” przekazali paczki świąteczne

W dniu 22.12.2020 r. wolontariusze ze stowarzyszenia „Polska2050” przekazali paczki świąteczne mieszkańcom schroniska w Przemyślu.
Zarząd Przemyskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz wszyscy mieszkańcy placówki serdecznie dziękują za zorganizowanie i przywiezienie prezentów do schroniska.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą akcję!