Uroczystość Objawienia Pańskiego

W naszym przemyskim schronisku Uroczystość Epifanii wiązała się z obrzędem wizyty duszpasterskiej – kolędą. Rozpoczęliśmy Eucharystią w schroniskowej kaplicy, którą sprawował ks. prał. St. Czenczek, Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego. Trwająca pandemia i związane z nią ograniczenia sanitarne w znacznym stopniu wpłynęły na przebieg i formę wizyty duszpasterskiej. Nie było poświęcenia i odwiedzenia pokoi mieszkalnych, oraz rozmów kapłana z mieszkańcami. Poświęcenie odbyło się z korytarza poszczególnych pawilonów. Ufamy, że następna taka uroczystość przebiegnie już w pełnym wymiarze, bez ograniczeń.

Pozwolę sobie tego życzyć nam wszystkim.