Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 25.11.2019 r.

odszedł do wieczności nasz kolega, przyjaciel, wieloletni członek

władz naczelnych Towarzystwa Pomocy

im. św. Brata Alberta,

Prezes Koła Przemyskiego TPBA – Henryk Hass (74 l ).

Człowiek niezwykłej dobroci, wielkiego serca i skromności.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.